Unitárius  teszt

Kérdések:

1. Ki volt az unitárius egyház megalapítója?

2. Az unitárius vallás elterjedésének mi volt a legjelentősebb eseménye?

3. Mit jelent az "unitárius" szó?

4. Hol született az unitárius vallás?

5. Hogyan köszönnek az unitáriusok?

6. Minek tartják az unitáriusok Jézust?

7.  Személy-e a Szentlélek az unitáriusok szerint?

8. Tanítják-e az unitáriusok az eredendő bűnt?

9. Mit jelent az unitáriusok számára az úrvacsora?

10. Melyik híres XIX. századi regényíró írt az unitáriusokról regényt?

11. Miből ismerjük meg Istent?

12. Hogyan fogják fel az unitáriusok  Istent?

13. Melyek nem illenek bele a következő állításba?

14. Megtehet-e Isten bármit, amit csak akar?

15. Melyik Isten legnemesebb teremtménye a földön?

16. Melyek nem illenek bele a következő felsorolásba? 

17. Miért szakadt a kereszténység különböző felekezetekre? 

18. Párosítsd a következő prófétákat, vallásalapítókat a megfelelő vallásukkal.

19. Ki volt Isten legnagyobb prófétája? 

20. Melyik bibliai részbe tartoznak?

21. Mi volt Dávid Ferenc életcélja? 

22. Melyik erdélyi fejedelemnek volt az udvari lelkésze Dávid Ferenc? 

23. Mikor és hol mondták ki a lelkiismereti és vallásszabadságot? 

24. Hol és mikor halt meg Dávid Ferenc? 

25. Honnan ismerjük meg Jézust? 

26. Hol született Jézus? 

27. Hol lakott és élt Jézus a szüleivel? 

28. Mi Jézus tanításának a célja? 

29. Jézus szerint melyik a vallás legfőbb törvénye? 

30. Kik voltak Jézus ellenségei? 

31. Mit tett Jézus szenvedése, üldöztetése között? 

32. Jézus életét az ünnepek által tartjuk emlékezetben. Melyek ezek az ünnepek? 

33. Isten lelke munkálkodik-e ma bennünk? 

34. Hányféle bűn van? 

35. Van-e bűnbocsánat? 

36. Mit tartanak az unitáriusok az örökéletről? 

37. Milyen szertartások alapulnak az Újszövetség, Jézus tanításán? 

38. Hol és mikor használják először az „unitárius” nevet? 

39. Az alábbi jótevők közül kit neveztek az „unitárius jótevők fejedelmének”? 

40. Ki volt az utolsó erdélyi polihisztor? 

41. Melyik nem unitárius folyóirat az alábbiak közül? 

42. Ki volt az az unitárius püspök, aki a „Vadrózsák”-at gyűjtötte? 

43. Melyik nagy unitárius lelkész volt világkörüli úton? 

44. Ki festette meg a tordai országgyűlés azon jelenetét, amikor kimondták a lelkiismereti és vallásszabadságot? 

45. Mikor jött létre az önálló Magyarországi Unitárius Püspökség és ki volt az első püspöke?

46. Mit tanítanak az unitáriusok az üdvözülésről? 

47. Ki volt a leghosszabb ideig püspök? 

48. Melyik unitárius nagy elődünknek írt elismerő levelet Kossuth Lajos? 

49. Ki volt az Angliából Erdélybe telepedett és magyarrá lett nagy unitárius? 

50. Ki volt az az író, utazó, aki felnőtt korában tért az unitárius hitre? Leghíresebb munkája: A Székelyföld leírása. 

51. Ki volt az a híres zeneszerző, népdalgyűjtő, aki meggyőződésből lett unitáriussá? 

52. Ki volt az Unitárius Egyház első aktív főgondnoka, világi vezetője? 

53. Kire mondták a 18. és 19. században, hogy Ő az unitáriusok szeme, szíve és szája?

 

Letölthetők itt a kérdések,
és itt a feleletek - .rtf  formátumban.

Bővebb információ:
www.unitarius.hu
http://unitarius.lap.hu