KELEMEN MIKLÓS 

unitárius lelkész, történész
született 1925. február 16-án Szegeden - elhunyt 2009. november 24-én Veresegyházán. 

2009. december 11-én tartott gyászistentisztelet


Kelemen Miklós  Szegeden született.
Az Unitárius Teológiai Akadémiát Kolozsváron végezte és 1947-ben szerzett Unitárius Lelkészképesítő Oklevelet.

Kezdetben Erdélyben volt lelkész több gyülekezetben is, majd 1956- tól Magyarországon végzi a lelkészi szolgálatot Füzesgyarmaton, Hódmezővásárhelyen, Szegeden (és a dél-alföldi térségben) ahonnan 1985-ben nyugdíjba vonult. De még utána is végzi a szolgálatot ugyanitt 1989-ig, és jelenleg is a Duna-Tisza közi szórvány lelkésze.   (Bővebben lásd a honlapon.)

Hódmezővásárhelyen kezdett el foglalkozni egyháztörténeti kutatásokkal. Nyugdíjba vonulása után nagy lendülettel fogott neki az egyháztörténeti tanulmányok írásához, és az unitárius vonatkozású történet kutatásához, mely munkához már lelkészi tevékenysége idején vonzódott, de elfoglaltsága miatt nem tudott ezzel komolyan foglalkozni.  Elsősorban az unitárius püspökök életét kutatta. Hiszen ezen keresztül az egész egyház története megismerhető. Aztán kutatta az unitárius teológiai tanárok életét és munkásságát, az unitárius írók, költők munkásságát.

Egyik kiemelkedő munkája az Unitárius Kislexikon, amelyben 2230 szócikk van, de kiadása óta sokat bővített és helyesbített, már kéziratban megvan a kibővített változata is, amelyben 3500 szócikk található.

Kelemen Miklós szellemi munkásságának lexikális tömörségű összefoglalása:

Az Unitárius Életben 1958-tól több mint 150 tanulmánya és megemlékezése jelent meg
Egyleti előadás: 
a Dávid Ferenc Egyletben 4 előadást tartott
Könyvek:
Enyedi György (1997),  Heltai Gáspár (1999), Unitárius Kislexikon (1999)
TV-szereplés
5 alkalommal
Rádiós istentisztelet
17 alkalommal
Különböző lapokban
20 tanulmánya jelent meg
Budapesti szolgálat
(istentisztelet, temetés stb.) 60 alkalommal
Könyvtárnak ajándékozott:
200 kötet könyvet, 191 tanulmányt, feldolgozást, összeállítást
Saját egyházi beszéde
12 kötetben 110 db.

Beszédek (válogatás):
- A reménység nem szégyenít meg - általános
- Isten az élők Istene ...                 - általános
- Az Ember Fia azért jött              - általános
- Ha tökéletes akarsz lenni ...        - általános
- Aki állhatatos marad ...               - általános
- A lélek egysége                          - általános
- A világ világossága...                  - általános őszi
- Bízzál az Úrban ...                      - általános
- Jól vagyon jó és hű szolgám ...    - általános
- Én vagyok az Úr ...                    - általános

 

Unitárius nagyjaink életrajzai - lásd az Unitárius Panteont

A Magyarországi Unitárius Egyház 2005. február 16-án köszöntötte 80. születésnapja alkalmából a püspöki hivatalban.

Részletes életútja  az Unitárius Élet 2005. január-februári számában is  olvasható.


 

 

 

 

Az unitárius honlapon olvasható tanulmányai:
A budapesti unitárius egyházközség története
 Heltai Gáspár
 Enyedi György
 Szentábrahámi Mihály
 Aranyosrákosi Székely Sándor
 Brassai Sámuel
 Ferencz József
Az unitárius írókról való összeállítás
A XVI. század nyomdái és nyomdászai
 Mit tudunk még Bálint Gáborról?
 Bartók Béla unitárius zenész kortársai

Bálint Gábor Konferencián való hozzászólás 2006.12.08-án

Borbély Sándor életrajz
Borbély Sándorral foglalkozó irodalom
Gelei József életrajza
Borbély Sándor imája apja halálára
Borbély Sándor naplója
Paleologus Jakabról