Konferencia

Dr. Gellérd Imre halálának 25. évfordulója alkalmából

Székelykeresztúri Unitárius templom

2005. augusztus 06. 11 óra

 

A vendégek érkezése és azok szívélyes fogadása után, 11 órakor elkezdődött a Konferencia, melyet Benczédi Ferenc nyugalmazott lelkész emlék-áhítata, és a kegyelettel emlékező leánya, Dr. Gellérd Judit csodálatos hegedű solo-ja vezetett be.

A konferencia vendégeit dr. Szabó Árpád püspök és Szombatfalfi József esperes, helybeli lelkész köszöntötte.

A Gellérd konferencia érdekes előadások megtartásával folytatódott, melyek jól tükrözték dr. Gellérd Imre  életét. Őrá emlékezett halála 25.évfordulója alkalmából, szeretettel és tisztelettel, a templomi gyülekezet.

Dr. Gellérd Imre életútját Jakab Dénes szentábrahámi lelkész előadásából tudhattuk meg, majd a közös börtönévekről dr. Péter Miklós református lelkész, a BBTE és a nagyváradi PKE tanára tartott előadást.

Dr. Gellérd Imre prédikációinak  elemzését az Erdélyi Unitárius Egyház főgondnoka, Dr. Máthé Dénes egyetemi tanár, a BBTE tanára végezte.

Dr. Balázs Mihály, a Szegedi Tudományegyetem irodalomtörténésze, Egy régi prédikációs kötetről c. előadását felolvasta Kovács Sándor teológiai tanár.

A jól megérdemelt szünet után, nagyszerű előadást hallhattunk az Egyesült Államok-beli Dr. George Williams vallástörténésztől, aki Dr. Gellérd Imre Erdélyen kívüli szellemi örökségét méltatta.

A Dr. Gellérd Imréről megjelent legújabb könyvet melynek címe A Liberté rabja, a szerző Dr. Gellérd Judit és Farkas Dénes esperes mutatta be.

Ezt követően nagyon érdekes és maradandó, sokunk által teljesen ismeretlen, személyes vallomásokat hallhattunk dr. Gellérd Imréről Báró József, Nagy Ferenc és Bencző Dénes nyugalmazott lelkészektől .

A Konferenciát Török Áron úgyszintén nyugalmazott lelkész áhítata zárta.

Végezetül a Konferencia résztvevői közebéden vettek részt, ahol tovább folytatódtak az emlékbeszédek.

Úgy éreztem, hogy ebben a tiszta unitarizmust árasztó hajlékban, a kegyeletteljés és méltó emlékezés, ha csak egy rövid időre is, de megelevenítette dr. Gellérd Imre lelkész lelkületét és szellemiségét.

Köszönjük a szervezőknek, hogy ott, és együtt lehettünk!

 

Rázmány Csaba

püspök

 

 

Fényképek:

 

 
                                                            De. Gellérd Imre arcképe az úrasztalán

 

  
                                                                   Dr. Gellérd Judit

 

  
                                               Benczédi Ferenc nyugalmazott lelkész

 

  
                                           Dr. Szabó Árpád püspök

 

  

 

  

 

  
                                                         Szombatfalfi József esperes

 

  
                                                                Jakab Dénes szentábrahámi lelkész

 

  
                                                        Dr. Péter Miklós református lelkész

 

  

 

  
                                                  Dr. Máthé Dénes egyetemi tanár

 

  
                                       Kovács Sándor teológiai tanár

 

 
                                                 Dr. Gellérd Judit

 

   
                      Dr. Gellérd Judit,              Dr. George Williams,                Dr. Máthé Dénes