Adorjáni Juliánna, lelkészné és tanitónő  által, a pipei iskolás gyermekekkel, 1947-1956 között gyűjtött hiedelmek:

 

I. Születés

1. Állapotos asszony:

-        Állapotos asszonynak nem szabad gyöngyöt tenni a nyakába, mert nehezen szabadul meg.

-        Állapotos asszonynak nem szabad senkinek vizet adnia.

-        Állapotos asszonynak nem szabad kötél alatt átmennie.

-        Állapotos asszonynak nem szabad a fát fordìtva tennie a kemencébe, mert a gyermek fordìtva születik.

-        Állapotos asszonynak nem szabad megméretkezni.

-        Állapotos asszony kötényébe nem szabad semmit tenni.

-        Állapotos asszonynak nem szabad megcsodálni semmit.

-        Ha valamin a szeme rajta marad, köpje le.

-        Állapotos asszonynak nem szabad az állatot ölbe venni.

 

2. Gyermek

-        Az újszülött gyermeket be kell kormozni, hogy ne igézzék meg.

-        Az újszülött gyermeket le kell köpni, hogy ne igézzék meg

-        Az újszülött gyermek feje alá könyvet tesznek, hogy okos legyen.

-        Ha a kis gyermek körét levágod, körmös lesz.

-        Ha a kicsi gyermek asztalra ül, nem nő meg.

-        Ha a gyermek megijed a kutya szörével meg kell füstölni.

-        Ha a kisgyermek haját egy éven belül levágják, a haja nem nő meg.

-        Ha a szoptatós asszony látogat meg hasonlólt, egymást lefejik

-        Ha a beteg asszony ágyára ülsz, elviszed a tejét.

-        A gyermeknél cérnát kell hagyni, hogy jól aludjék.

-        Ha a gyermek , mikor keresztelték sìr, jó énekes lesz.

-        Ha új tekenyőbe fürösztik a kisgyermeket jó énekes lesz.

-        Ha a gyermeket megverik, hamar megnő.

-        Ha a kicsi gyermek fején keresztül nézünk, meghal.

-        Ha a bölcsőt üresen rengetik, üres marad.

-        Ha a kis gyermeket sokat csókolják sovány lesz

-        Gyermeket keresztelés előtt nem jó patakon, vagy folyón átvinni.

-        Kereszteletlen gyermeket nem jó egyedül hagyni, seprüt kell tenni, az ágya mellé, hanem a boszorkányok elviszik.

 

II. Jeles napok.

-        Új esztendő napján, ha szárnyast eszel elrepül a szerencséd.

-        Új esztendő napján, ha lencsét eszel sok pénzed lesz.

-        Új esztendő reggelén, ha férfival találkozol szerencséd lesz.

-        Új esztendő reggelén, ha asszonyal találkozol nem lesz szerencséd.

-        Vizkeresztkor nem szabad a marhát befogni, mert eltörik a lába.

-        Március elsején, ha háttal mész ki, nem fúj meg a szél.

-        Március elsején éjjel, ha az asszony meztelen és szótalanul kisepri a házat, a szemetet kiviszi nem lesz bolhája abban az évben.

-        Ha valaki húshagyókedden fon, a kendere szulákos lesz.

-        Nagypénteken nem jó fonalat tekerni, mert a tehenek összetekerednek.

-        Ha nagypénteken borjúzik a tehén, két borjú lesz.

-        Húsvét első napján nem szabad piros tojást enni, mert eltörik a lábad.

-        Ha húsvét napján megöntöznek, nem hervadsz el.

-        Szentgyörgy napján kigyúlnak a pénzek.

-        Szentgyörgy napján nem jó árnyékba feküdni, mert a halott oda megy és elvisz.

-        Szentgyörgy nap előtt, ha dörög, hengerésszél a fübe és nem lesz fájos a fejed.

-        Ha Szentgyörgy napja előtt vìzbe esel, nem leszel beteg.

-        Ha Szentgyörgy napján mennek ki a juhok, s akkor születik valaki, major lesz belőle.

-        Ha Szentgyörgy napkor lefekszel a földre nem nőssz meg.

-        Szentgyörgy napján nem jó sok fuszulykát enni, mert sok szemölcsöd lesz.

-        Szentgyörgy napja hajnalán vadrózsát kell tenni a kapura, akkor nem jár a boszorkány

-        András napján, ha böjtölsz meglátod a párod.

-        Anrdás napi mondóka: „Ágyam járom, párnám zárom, mondd meg ki lesz a párom”.

-        Luca napján megyünnek az emberben a hosszas betegségek.

-        Két karácsony között nem szabad, paszujt, lencsét, borsót enni, mert a juhok kergetesek lesznek.

-        Aki két karácsony között fon, a keze zsibbados lesz.

-        Aki két karácosn között seriti a cérnát a cérna nem szakad el.

-        Csonkahéten nem jó sok paszujt enni, mert sok kelésünk lesz.

-        Csonkahéten nem jó marhát befogni, mert eltörik a lába.

-        Szilveszterkor menj ki a disznóólhoz, ahányat a disznó röffen, annyi év múlva mész férjhez.

-        Szilveszterkor, éjjel 12-kor a kés mellé tégy egy szem búzát, árpát, rozsot, kukoricát. Minden szem gabona mellé a késre cseppents egy csep vizet, amelyiknél a kés megrozsdásodik , abból bő termés lesz.

-        Szilveszterkor állìts fel a család minden egyes tagja részére egy hasáb fát, amelyik ledöl, az illető eltávozik a háztól.

-        Szilveszterkor borìts le jegygyürüt, kenyeret, sót, A kenyér bő áldást, a jegygyürü házasságot, a só bánatot jelent. Amelyiket felemeled abban lesz részed.

-        Szilveszteri gombóc főzés megmondja, hogy ki lesz a párod.

 

III. A hét napjaihoz füződő hiedelmek:

-        Ha vasárnap mész a vásárba, nem lesz szerencséd.

-        Ha a tehén vasárnap borjúzik, bika lesz

-        Ha csütörtökön borjúzik a tehén ünő lesz.

-        Pénteken nem jó új munkába kezdeni.

-        Ha szövéskor a fonalat pénteken húzzák fel, nem jár jól.

-        Ha pénteken ültetsz tyúkot, nem kel ki.

 

IV. Holddal kapcsolatos hiedelmek:

-        Nagy munkába, fontos dolgokba nem jó hold töltekor kezdeni.

-        Újságra nem jó tyúkot ültetni, mert mind megynomorékosodnak

-        Ujságra nem jó retket, ugorkát ültetni, mert a retek kikorozdzik, az ugorka csak virágot terem.

-        Új holdra meszelni nem jó, mert a lakás megbogarasodik.

-        Ha újságra borjúzik a tehén, a kis borjú nem akar szopni.

 

V. Mukával kapcsolatos hiedelmek:

-        Kovászt, ha kiadsz, egy darabkát törj ki, mert ha nem kár ér.

-        Dagasztás közben nem jó vizet inni, mert a tészta nem kel meg.

-        Ha, a megdagasztott tésztára férfi ruát teszünk, a tészta megszaporodik.

-        Tüz, ha szikrázik-haragot jelent.

-        Ha leköpjük a szomszédba megy a harag.

-        Ha tyúkot ültetsz a tojást csorda kihajtásakor tedd alája, mert mind ki kel.

-        Ha  vasárnap ültetsz tyúköt, mind kakas lesz a tojásból.

-        Ha az asszony fon és az orsót üresen leejti, nem mond igazat.

-        Ha fonáskor a megmaradt kicsi csepüt a többiekhez tesszük, kovász lesz belőle.

-        Amikor szővőt teszünk és egy cséppel kifutunk, akivel találkozunk, az lesz a párunk.

-        Amikor szővőt teszünk és utána férfit látunk, jól jár a szővőszékünk.

-        Ha ilyenkor asszonyt látunk, rosszul jár a szövőszékünk.

-        Ha a szővő lefogyott és aznap nem vágjuk le, - sokáig fogunk vonaglani.

 

VI. Állattenyésztéssel kapcsolatos hiedelmek:

-        Csordahajtáskor láncot teszünk a marha eleibe, hogy a farkas meg ne egye.

-        Ha a tehént gyürüfával megütöd vérest vizel.

-        Hazajövet, ha a tehénre seprüvel legyintesz, elveszed a tejét.

-        Ha megborjúzik a tehén, a jászlat le kell foghagymázni, hogy a boszorkányok a tejét ne vigyék el.

-        Ha a tehén megborjúzik három napig a háztól nem szabad semmit sem kiadni.

-        Ha a tehén megborjúzik, a tejet gyürün kell keresztül fejni, akkor nem viszik el.

-        Amelyik asszony elviszi a tejet, az a kapuzárába felteszen négy szalmaszálat és abból is tejet fej ki.

-        H a tejet elvitték, mosogatórongyot kell tenni az istálló küszöbére és kalapáccsal ütögetni és a tejet visszahozzák.

-        Ha a tehénnek a tejét valaki elvitte, ütheted a tehenet, mert annak fáj, aki elvitte.

-        Ha a tej kifut, a tehén elrúg.

-        Ha olyan helyre adsz tejet, ahol van, három kanállal önts az asztal alá, mert ha nem elviszik a tejet.

-        Lófej csontvázat, ha felnyújtunk az istáló gerendájába, elmegy a menyét.

-        Istáló felirat: Kazmér napján pusztulj patkány, Kázmér napján halj meg patkány.

-        Ha a bárányt megcsókolod elviszik a farkasok.

-        Ha ajuhot a seregben megszámlálod elviszik a tejet.

-        Ha egy major a másik majortól oltót kér elviszi a tejet.

-        Major háztól nem jó sót kérni.

-        Ha  a disznót holdfogytára öljük meg, nyüves lesz a szalonna.

-        Ha a dsiznót cigány vágja le, a család egészségben, békességben fogja elfogyasztani.

-        Ha a disznót seprüvel megütöd, megdöglik.

-        Ha a szamár bőg – farkas járást jelez.

 

VII. Szerencse-szerencsétlenség

-        Pappal találkozni nem jó.

-        Fehér lovat, katonát papot egyszerre látni jó.

-        Ha a szappan kicsúszik a kezedből, szerencsétlenség ér.

-        Ha evéskor az evőeszközt, vagy a falatot elejted, nem szìvesen adják.

-        Ha a szemetet este kidobod, kár ér.

-        Ha a kakas este kukorékol, rossz ember jár.

-        Ha a vásárba mész és asszonnyal találkozol, nem lesz szerencséd.

-        Ha cigánnyal találkozol, szerence ér.

 

Időjárással kapcsolatos hiedelmek:

-        Ha az ökör szőrét vissza nyalja, eső lesz.

-        Ha a kakas este kukorékol, lágy idő lesz.

-        Ha  a tyúkok korán elülnek, eső lesz.

-        Ha a tyúkok későn ülnek el, jó idő lesz

-        Ha a kutya parézik, eső lesz.

-        Ha a kutya hengerészik, szél fúvás lesz.

-        Ha a tyúk a farkát lefelé tartja, eső lesz.

-        Ha először halljuk a dörgést és nem hengerészünk, fájos lesz a derekunk.

-        Ha a varjú az udvaron károg, kár ér.

-        H a varjú télen károg, azt jelenti hogy hó lesz.