az egyház napszámosai

2010. szeptember 13., hétfő

Az alábbi szöveget Székelykeresztúron olvastam fel, 2010 szeptember 10-én, az Unitárius Lelkészcsaládok IX. Találkozóján.

az egyház napszámosai

- vitaindító -

„Alkudni , nem megalkudni

Mást s mást jelent finoman megkülönböztető magyar nyelvünkben alkudni és megalkudni. Alkudni lehet becsületesen is: ha két ember addig latolgatja a kicserélendő portéka értékét, amíg az egyezségben az igazság oly egyenesen nem áll, mint a mérlegserpenyők közt a mérleg nyelve. A megalkuvásban valaki mindig feláldozza az igazságot, kényszerből vagy nemtelen érdekből; elég a megróvásra, ha csak meggyőződését áldozza fel. Ezt kerülnünk kell. Becsületes alkura kell törekednünk.

Ennek első feltétele, hogy senkit jogában ne sértsünk, szerzett jogában sem. “

(Illyés Gyula, 1941)

A papnébákról szeretnék beszélni, az egyház azon tagjairól, akik pár éve még hivatalosan nem is léteztek, hiszen sem az egyháztagok, sem a választó tagok névsorán nem szerepeltek.

Azokról az emberekről, akiktől sok mindent elvárnak, de akik annál kevesebbet kapnak.

Mit várnak el tőlük?

1. - 24 órából 24-et adjon az egyháznak, a férjnek, a családnak, az egyházközségnek.

2. - Legyen jó anya, jó feleség, jó gazdasszony, jó egyháztag. Mindenből a legjobb.

3. - Nőiességét fogja vissza.

4. - Minden vasárnap az első padban üljön a templomban

5. - Mindig mosolyogva fogadja az egyháztagokat, vendégeket, tiszta házban, kávéval, itallal, süteménnyel.

6. - Gyermekeit nevelje egyházhoz hűségesnek stb

7. - Legyen jó unitárius, még akkor is, ha pár éve más felekezet tagja volt, és csak kényszer hatására lett unitárius.

8. - A sort lehet még folytatni. Minden jó helyében a legjobb írandó.

Hol a helyük igazából?

1. - Fizikai térben: mindig a férjük mellett, után, alatt.

2. - Mentális térben: mindig a férjük alatt. Mi van a pap-lan alatt? ?

3. - A parókián: a konyhában, a nappaliban, de leginkább a konyhában.

4. - Beleszólhat-e a dolgokba? - hivatalosan nem, inkább csak az ágyban, konyhaasztalnál beszélheti meg a társával az egyházközségi dolgokat, de előtérbe nem állhat, mert az visszatetszést keltene? Miért is?

Asszimmetria a lelkészi családban

A lelkészi családban elméletileg sincs esély a harmónia, a szimmetria kialakulására, hiszen az egés z családi élet, párkapcsolat az egyik fél eszméjének, ideológiájának, munkájának van alárendelve.

Konfliktusok forrása általában az, hogy a lelkésztárs eleve hátrányban van.

A kölcsönösség hiánya, ami a lelkészi családok tagjait legtöbbször konfliktushelyzetbe sodorja.

Emlékszem a esküvői szertartásunkra, ami nagyon szép és jó volt, éppen csak az egész egy lelkésztársképző tanfolyam anyagához hasonlított, hiszen arról szólt, hogy kell élni az egyházban, az egyházért, és nem arról, hogy most két ember, egyenjogú stb. elkötelezi magát egymásnak, nem az egyháznak, pártnak, hadseregnek.

A lelkészek, akár csak a katonák, egész életüket a hivatásuknak szentelik, ezen ideológia alapján szervezik meg, próbálják megélni azt. És ennek rendelnek mindent alá: családot, magánéletet stb.

Én magamban Erdő-katonáknak nevezem az ilyen lelkészeket. Merevek, isten áldját köszön már a 3 éves kisgyerek is. A család az egyházi naptár, eseménynaptár köré szervezi az évét, életét, minden ehhez van viszonyítva, minden ebből indul ki.

A gyermekek nem gyermekek, hanem lelkészgyermekek, nincs normális gyermekkoruk, a megfelelés kényszer zubbonya feszíti őket minden percükben.

A társ pályája, munkahelye, hite, gondolatvilága, életfelfogása eleve alá van rendelve a lelkész fél karrierjének, hitének, gondolatvilágának, életfelfogásának. Esély sincs arra, hogy önmagát nyilvánosan megélhesse, hitét kifejezhesse, életfelfogása szerint éljen, anélkül, hogy a lelkész család hamis képe ne sérülne.

A lelkész család kép, ahogyan az elvárások is, jórészt fikciók, nem valóságos elvárások, inkább a lelkész elvárásaiként jelennek meg, és sajnos legtöbb esetben vitán felül állnak. Tabuk.

Mert

1. - A lelkészi családnak minden vasárnap a templomban a helye

2. - A lelkész feleség nem járhat miniszoknyában

3. - a lelkész férj nem járhat kocsmában

4. -a lelkész gyermekek nem viselkedhetnek így, megy úgy

ezekre nincs racionális magyarázat, legalábbis 21. századi nincs, csak fikcióként lebegnek, akár az Úr a vizek felett.

Hol a helye a papnénak? Papbának? Otthon, a családban a személyes varázsával előtérbe kerülhet, elérheti a mellérendelő, szimmetrikus kapcsolatot, viszonyt, de a közösségben mindig a lelkész csatolmányaként, mellékleteként jelenik, jelenítődik meg.

És itt kár lenne elhallgatni a mindenkori lelkész, mint férj vagy feleség felelősségét. Ha partnerként tekint és viselkedik a társával, és nem csak a kapun, az ajtón belül, hanem a közösség előtt is, felvállava őt, ahogy van, akkor kialakulhat annak a lehetősége, hogy a lelkésztárs mint EMBER jelenjen, jelenítődjön meg a közösség, az egyházközség, az egyház előtt, -ban.

EMBER: saját hitével, gondolatvilágával, életfelfogásával, felelős tetteivel. És akkor talán a fakanál, a katedra, a nőszövetség, az fényképezőgép, vagy a közöny mögül értelmes, értékes értelmiségiek hada lepné el az egyházat.

Esterházy Péter: Így gondozd a papnédat!

A csokorba kötött papnét szétbontjuk, és éles késsel ferdén visszavágjuk. Kivétel a fásszárúak, mert azokat törjük vagy kalapáccsal zúzzuk. Nehogy megrohadjon a Papné. Az összement papnét a savó leöntése után túrónak használhatjuk…
A Papné emlős. Egy Papné nem csinál nyarat. A Papné a sötét, ahová Európa ugrik. Ki tartson papnét? Kezdő papnébarát inkább kanpapnét tartson, NE szukát! Tanácsosabb fajtiszta papnét beszerezni, mint valami bizonytalan származású papnét.
Öreg papnét NE vegyünk! A papnét következetesen dicsérjük vagy dorgáljuk! Lágy, barátságos hang: jól van, jó Papné, illetve keményen, határozottan: pfuj, Papné, helyedre! A Papné a tartós fogyasztási cikkek kategóriájába tartozik.
Olcsó papnénak híg a leve!
A papnétartás csak akkor gazdaságos, ha a törzsállományunktól szaporulatot nyerünk, és azt fölneveljük. Az erogén zónákat piros-fehér-zölddel jeleztük…
Hogyan öltöztessük a papnékat? Ami a pelenkázást illeti, legjobb a papnét minden étkezés előtt tisztába tenni. Szoptatás 3 óránként. Levegőt minden Papné igényel, de nem huzat formájában. A Kárpát-medence huzatos… (papnéul: húzzon el innen minden Papné). A rágalmaktól papnéd minősége alig változik, AZ esetleges vizeletfoltokkal NE törődj, bazmeg.
(hangjáték - 1991)

- az eredeti Esterházy szövegben a papné helyett a magyar szó szerepel -

Márkó László, Szentivánlaborfalva, 2010 szeptember 8.

Forrás: http://uninaplo.unitarius-halo.net/marko-laci/2010/09/13/5350/