D. Dr. Gellerd Judit

 

Curriculum vitae

Gellert.jpg (4856 bytes)

 

            Gellérd Judit 1948 március 15-én született Erdélyben, unitárius lelkészi családban.  Édesapja Dr. Gellérd Imre, író, e század legjelentösebb erdelyi teológusainak egyike, Románia egyházüldözö politikajanak áldozata.  Doktori disszertációja miatt 1959-ben koncepciós perben a román katonai törvényszék 7 évi politikai börtönre itélte.  A titkosrendörség szabadulása után is tovabb üldözte öt.  1980-ban egy újabb letartóztatás hire suicidumba kergette.

            Édesanyja, Kovács Judit tanárnö egyedül nevelte fel két gyermekét.

            Judit a marosvásárhelyi Zene- és Képzömüvészeti Iskolában éretsségizett hegedü szakon.  Tanulmányait a marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen folytatta, 1973-ban szerzett Summa cum Laude orvosdoktori oklevelet.  Országos versenyvizsgát nyert, de a Ceausescu rendszer fokozódó politikai elnyomása miatt 1978-ban Magyarországra vándorolt.  Budapesten ideg- és elmegyógyászati szakorvossá képezte magát.  A zenét mindvégig aktívan müvelte, orvos-zenekarokban hegedült és a Budavári Mátyás templom kórusának 20 éve aktiv tagja.  Kórusával a Vaticanban énekelt, midön lerombolásra itélt erdélyi falvak és teplomok védelmét kérte a Szentatyától.  II. János Pál Pápa atyai áldását adta rá.     

            1988-ban házasságot kötött Prof. George M. Williams california vallástörténésszel és Chicoba költözött, ahol a férje által korábban alapitott Center for Free Religion-t kulcsjelentöségi Erdély segélyszervezetté alakitotta át. 

            USA-ba való áttelepedése óta orvosi müködését felfüggesztve, Judit mint önkéntes munkás fáradhatatlanul nevel, szervez, ír, fordít.  Mártírsorsú édesapja, Dr. Gellérd Imre szellemiségét és egyházmentö munkáját folytatja Californiában.  Népszerüsége, mint szónok és Erdély szóvivöje, egyre nö.  Északamerika több mint hetven unitárius templomában és számtalan kongresszuson beszélt.  Tizenkét könyvet adott ki, ezek között a legjelentösebb édesapja, Dr. Gellérd Imre monumentális teológiai életmüve, négyszáz év erdélyi unitárius szellemtörténete melyet angolra forditott és 1999-ben megjelentetett. 

            A Gellérd-Williams házaspár életre hívta és megszervezte a Amerikai-Erdélyi Testvérgyülekezeti programot mely 200 erdélyi és magyarországi egyházközséget ugyanannyi amerikai unitárius egyházközséggel kapcsolt szoros testvéri viszonyba.  1993-ban alakult a programot müködtetö szervezet, az Unitárius Univerzalista Partner Church Council, melynek Judit alapitó tiszteletbeli elnöke.  Ma már elismerten a Testvérgyülekezeti Program a század legjelentösebb mozgalma az amerikai unitáriusok számára.  Erdély lett az ök "Szentföldjük," ahová százával zarándokolnak.  A program lelkisége mélyenszántó lelki átalakulást hozott az ameriaki Unitárius Univerzalista Egyházban.

            E program révén tiz év alatt közel 5,000,000 US$ adomány jutott Erdélybe és Magyarországra, unitárius egyházközségek, iskolák, pusztuló falvak mentésére.  Három hatalmas és több kisebb templom, ifjúsági központok épültek amerikai segélyböl.  Több mint 12 traktort ajándékoztak erdélyi testvér-falvaknak.  Sokasodnak a mezögazdasági és más gazdasági együtmüködési programok. 

            Az oktatásra nagy hangsúlyt fektetnek: a kolozsvári Teológiát és két felekezeti iskolát kosztpénzzel, computerekkel, angol nyelvoktatókkal, külföldi ösztöndíjakkal segítik.  Kongresszusok szervezése és könyvkiadás terén a Magyar Tudomános Akadémiával a Center for Free Religion szorosan együtmüködik.

            Munkája elismeréseként Dr. Gellérd Judit a Berkeley-i Starr King Unitárius Teológiától 1995-ben diszdoktori kitüntetést kapott--férjével egy idöben, akinek a világ vallásai közötti hidépitö munkáját ismerték el.  1999-ben az amerikai Unitárius Univerzalista egyház Juditot a "Living the Mission" dijjal tüntette ki.

            Judit a Boston University-n 2002-ben Summa cum laude eredménnyel végezte teológiai magiszteri tanulmányait.  Tanára, a Béke Nobel dijas iró, Elie Wiesel biztatására jelenleg könyvet ir. Édesapja élettörténetén keresztül mutatja be a kommunizmus éveit Erdélyben.  Juditot az Erdélyi Unitárius Egyház 2002 novemberében szenteli lekészévé.