Szombatfalvi József esperes úr részére

Székelykeresztúri Egyházkör

 

Székelykeresztúr

 

Tisztelendő Esperes Úr!

 

A Magyarországi Unitárius Egyház 2005. augusztus 27-én hirdette meg adománygyűjtő akcióját a Fehér-Nyikó menti árvíz sújtotta települések megsegítése céljából. Felhívásunkra több mint háromszáz magyarországi unitárius és más vallási felekezetű segítőkész és jóérzésű ember sietett adományait az erre a célra elkülönített bankszámlánkra befizetni. Ezekből a közcélú adományokból 2005. október 31-ig 3,5 millió forint gyűlt össze. Ezt az összeget a Magyarországi Unitárius Egyház saját költségvetéséből 4 millió forintra egészítette ki.

 

Egyházunk Egyházi Képviselő Tanácsának 2005. október 8-i ülésén döntés született az összegyűlt adomány felhasználásával kapcsolatos kérdésekről.

 

Az EKT úgy döntött, hogy felkérjük Önt és az Ön által vezetett munkabizottságot, hogy a Magyarországi Unitárius Egyház által összegyűjtött anyagi segítséget legjobb tudása és tehetsége szerint hasznosítsa. Tisztában vagyunk azzal, hogy Budapestről nem lehet és nem is szabad az elosztás részleteibe beleszólni, emiatt úgy döntöttünk, hogy csupán néhány alapelvet és prioritást fogalmazunk meg Önöknek.

 

Nagy tisztelettel kérjük a bizottságot, hogy adományunkat a Fehér-Nyikó mentén található települések megsegítésére fordítsák.

 

A segítségből unitárius és más vallási felekezetű károsult egyaránt, azonos eséllyel részesülhet. A támogatás elosztása a rászorultság elve szerint kell, hogy megvalósuljon.

 

Javasoljuk továbbá, hogy amennyiben van erre lehetőségük, adományunkat elsősorban árvíz sújtotta egyházi ingatlanok felújítására, másodsorban a megrongálódott közösségi ingatlanok felújítására és harmadsorban a magánemberek, a bajba jutott családok megsegítésére fordítsák. Itt hívjuk fel figyelmüket a Miklósi-Vári Katinka lelkésztársukat ért kárra. Lelkész Asszony Siménfalván található házát majdnem elsodorta az ár, több év munkája veszett kárba.

 

Végezetül kérjük Önöket, hogy az alábbi határidők szerint számoljanak be az adományunk felhasználásáról: 2005. december 31. rövid beszámolót várunk, amiből kiderül, hogy a támogatásból a különböző települések milyen mértékben részesültek. A 2006. január 31-ig megküldött részletes beszámolóból pedig pontosan ki kell  derülnie, hogy hol, kinek, mire és mekkora támogatás jutott. Mindkét beszámolójukat, az adományozók jegyzékével együtt, az Unitárius Élet c. egyházi folyóiratunkban fogjuk leközölni. Ennyivel tartozunk minden  adakozóknak: lássa mindenki, hogy célba ért a segítsége!

 

További munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk!

 

Budapest, 2005. november 18.

 

 

 

Tisztelettel:

 

                          Rázmány Csaba                                                                             Elekes Botond

                                 püspök                                                                                        főgondnok