K Ö R L E V É L

 

 

Tisztelendő

                     …………………………………………………………………

                                                   Lelkésznő/Úr-nak, Zsinati tag afiának.

 

Tárgy:

MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ

ELNÖKSÉGÉNEK – FELHÍVÁSA KÖZÖS ADAKOZÁSRA


 Embertől emberig, lélektől lélekig!
 
Jó érzéssel tapasztaltuk, hogy minden keresztény ember, köztük a Magyarországi Unitárius Egyház hívei is, a legnagyobb megdöbbenéssel és elkeseredéssel vette tudomásul  az Erdélyben élő több ezer embertársunknak az árvizek okozta katasztrófáról érkező híreket.
Mi, Magyarországon élő unitáriusok, kötelességünknek érezzük, hogy a lelki együttérzés mellett anyagiakban is részt vegyünk a támogatásban, a tönkrement életek újrakezdésének segítésében.

Ezért a magyarországi Unitárius Egyház Elnöksége nevében minden hívünket adakozásra kérjük fel, hogy ki-ki tehetsége szerint járuljon hozzá Székelyudvarhely és környéke, de főleg a Nyikó menti testvéreink megsegítéséhez!

Ennek érdekében minden befizetést a Magyarországi Unitárius Egyház nevére kérünk,

(1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4., bankszámlaszám: OTP Rt., 11713005-20011631).

Minden egyházközségnek kipostázunk 100 db készpénzátutalási megbízást (sárga csekket) és felhívó levelet, a Budapesti Egyházközségnek 600 db-ot, a Bartók Béla Egyházközségnek 400 db-ot. Az árvízkárosultak megsegítését célzó közös támogatásunkat a minden egyházközségben az Őszi Hálaadás Ünnepén összegyűlt perselypénz hozzáadásával zárjuk.

Ennek érdekében felkérem lelkésztestvéreimet és Egyházközségeink gondnokait,  szíveskedjenek minél szélesebb körben terjeszteni adománygyűjtési akciónk hírét, hirdetni azt minden vasárnap a szószéki szolgálatok rendjén, és kiküldeni a sárga csekkeket nem csupán unitárius testvéreinknek, de más vallási felekezethez tartozó ismerősöknek, továbbá egyházunk szimpatizánsainak is.

Aki igényli kérjük írásban jelezze, vagy a sárga csekken a közlemény rovatban jelölje meg pontos címét és adószámát, hogy számára az SZJA 2005. évi bevallásához a közcélú adomány befizetését igazoló iratot ki tudjuk állítani.

Az adományozók névsorát közzé tesszük az Unitárius Élet c. egyházi kiadványunk ez év decemberi számában.

Ezt követően az Elnökség az összegyűlt adományokat személyesen fogja a rászorultakhoz eljuttatni.

Ne feledjük: "Kétszer ad, ki gyorsan ad!"

 

Budapest, 2005. szeptember 5.

                                                                         Atyafiságos tisztelettel:

 

 

                                               Rázmány Csaba                                            Elekes Botond

                                                      püspök                                                       főgondnok