Magyarországi Unitárius Egyház Elnöksége

1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4

 

Beszámoló a kobátfalvi központú Segélyező Bizottság

nyilvános tevékenységi beszámolóján való részvételről

 

 Főtisztelendő Elnökség!

 

            Folyó év november 27-én Ft. Rázmány Csaba püspök úr felkérésére részt vettem a kobátfalvi központú Segélyező Bizottság nyilvános tevékenységi beszámolóján, amelyre a Nyikó-menti Kobátfalván került sor. Az alábbiakban a rendezvény lefolyásáról illetve az ott tapasztaltakról szeretnék tájékoztatást nyújtani. A beszámolóhoz mellékelten csatolom a helyszínen készített felvételeket.

            A helyszínre érkezett meghívottakkal november 27-én, vasárnap 13 óra körül gyülekeztünk a kobátfalvi művelődési ház kistermében, ahol a vendéglátók szíves fogadtatásban lehetett részünk. Id. Szombatfalvi József, a székelykeresztúri egyházkör esperese röviden köszöntötte a jelenlevőket és elmondta, a továbbiakban csoportosan fogjuk meglátogatni azokat a helyszíneket, ahol az augusztus 23-i árvíz a legnagyobb pusztítást okozta, s ahol a legtöbb munkálatra kerül sort az elmúlt hónapokban.

            A meghívottakból, a helyi és környékbeli károsultakból, valamint az önkéntes segítőkből összeállt csoport sorban végigjárta azokat a helyszíneket, ahol még nem is olyan régen az összedőlt épületek voltak, de ahol mára négy épülő ház látható. A látogatás során lehetőség nyílt a újonnan épülő családi házakba való belépésre, azok belülről való megtekintésére, illetve a régi-új tulajdonosokkal való beszélgetésre. A helyszíni szemle irányítói, Szombatfalvi József esperes, Szabó László és Bartha Alpár lelkészek menet közben folyamatos felvilágosítást nyújtottak az érdeklődők számára. Így megtudhattuk, hogy az új házak egy hónap alatt épültek fel, és a tervek, remények szerint az érintett családok a karácsonyt már új otthonukban tölthetik. Az építési munkálatokhoz hála Istennek megvan az anyagi fedezet.

            A kobátfalvi látogatás után autókkal átmentünk a szomszédos Kiskadácsba, ahol az egykori fedeles híd maradványait tekinthettük meg, illetve azt az unitárius egyházközség tulajdonában levő telket, ahová a Segélyező Bizottság a jövőben unitárius imaházat szeretne építeni. Értesüléseim szerint a bizottság tagjai a Magyarországi Unitárius Egyháztól kapott pénzösszeget is erre a célra szeretnék fordítani. Ezt követően visszatértünk Kobátfalvára, ahol nem sokkal 15 óra után a színültig megtelt templomban istentisztelettel folytatódott a rendezvény.

            Ft. Dr. Szabó Árpád püspök úr vigasztaló, reménykeltő adventi prédikációja után Szombatfalvi József esperes úr köszöntötte a jelenlevőket, majd Szabó László lelkész úr a Segélyző Bizottság tagjaként részletesen beszámolt az augusztus 23-a óta eltelt időszak munkálatairól, azok nehézségéről és eredményeiről. A beszámoló hosszabb, részletes változatát a jelenlevők írott formában is kézhez kapták, ennek másolatát mellékelem.

            Bán Gagyi János kobátfalvi tanár, a Segélyező Bizottság helyi tagja számadatokat szolgáltatott a térséget ért károkra, segélyekre és felújításokra vonatkozóan. Beszámolójából kiderült, hogy a hatalmas kár enyhítésére több forrásból is szép adományok, segélyek érkeztek, és ezekből az alapvető szükségleteket igyekeztek kielégíteni. Természetesen továbbra is számítanak a jótevők segítségére. A továbbiakban Bartha Alpár lelkész és két fiatfalvi fiatal verses-énekes összeállítással mutatta be a házát, otthonát elveszítő ember Istenben bízó reménykedését. A megható rövid műsor után Nyitrai-Németh Csongor helyi lelkész köszöntőbeszéde következett.

            Szabó László felkérésére a továbbiakban a segélyező szervezetek, közösségek képviselői szólaltak fel.  Cathy Cordes, az amerikai Testvérgyülekezeti Tanács ügyvezető igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket és elmondta, a tengerentúli hittestvérek megrendülten fogadták az árvíz hírét és szinte azonnal az erdélyi unitárius testvérek megsegítésére fogtak össze.

            A Magyarországi Unitárius Egyház Elnökségének üdvözletét, jókívánságait magam adtam át a jelenlevőknek és elmondtam, olyan unitárius és más felekezetű személyek adományait gyűjtöttük össze, akik bár a fizikai távolságok miatt nem lehettek jelen az árvizet követő napokban, hogy két kezükkel segítsenek a bajbajutottakon, mégis szívükön viselték azok gondját. A Segélyző Bizottság által megszervezett látogatás abban a meggyőződésünkben erősítetett meg, hogy az általunk összegyűjtött és elküldött adomány a lehető legjobb kezekbe került, mert annak ésszerű felhasználására a bizottság eddigi nagyszerű munkája a legjobb biztosíték.

            A továbbiakban András Imre, a Magyarok Világszövetségének Kápát-medencei Régióelnöke, Dr. Berényi Károly, a hódmezővásárhelyi Johannita Rend Magyar Tagozatának PR mendzsere, valamint Kobátfalva polgármestere köszöntötte a jelenlevőket és osztotta meg gondolatait.

            Végül Szabó László kérdésére, hogy szeretne-e még valaki hozzászólni, egy helyi árvízkárosult hölgy szívből megköszönte az adományokat, segélyeket, segítséget és arra kérte a jó Istent, hogy fizesse meg mindazok jó tettét, akik a bajbajutottakon segítettek.

            A templomi rendezvényt Kátai Zoltán régizene-előadása zárta. Ezt követően a székelyszentmihályi citerazenekar előadására és az Aranyosszék népi tánccsoport fellépésére került sor a kobátfalvi művelődési házban.

           

            Végül ezúton is tisztelettel megköszönöm a lehetőséget, hogy ezen a szép és számomra igen tanulságos rendezvényen részt vehettem, és mindazokat képviselhettem, akik pénzadományukkal a Magyarországi Unitárius Egyházon keresztül a Nyikó-menti árvízkárosultak megsegítésére siettek.

 

 

            Miskolc, 2005. december 1.                      

                                                                                              Lakatos Csilla,

                                                                                              unitárius lelkész

                                                                                             

Fényképek: