A Fehér Nyikó-menti árvíz okozta károk ismertetése, segítségnyújtás és helyreállítás:

- Károk és felhívás támogatásra                  2005. augusztus-szeptember
- MUE körlevél támogatás gyűjtésre           2005. szeptember 5.
- Felkérő levél a MUE részéről                   2005. november 18.
- Támogatók névsora                                 2005. december
- Árvíz utáni krónika                                  2005. november 23.
- Beszámoló és fényképeket                      2005. december 1.
- A Segélyező Bizottság beszámolója         2006. január 21.
- Helyreállított lakások, épületek                2006. november
- Az erdélyi felhívás segítségre (rtf)
- Segélyező Bizottság tennivalója 2005 őszén (rtf)
- Segélyező Bizottság munkaterve 2006-ra (rtf)
- Szombatfalvy József köszönő beszéde
- Barta Alpár lelkész beszéde
- A Markella Krisztián által készített képek a
http://kep.tar.hu/markella/50181384?o=0#2 címen tekinthetők meg.
- 36 válogatott kép  (pdf formátumban)

 


Károk és felhívás támogatásra

 

      Az alább meghirdetett árvízkárosultak megsegítésére elindított gyűjtés eredménye 4.000.000 (azaz négymillió) forint, melyet egyházunk 2005. november hónap folyamán átutalt a kobátfalvi központú Segélyező Bizottságnak. Ez alkalommal is köszönetet mondunk mindazoknak akik az eredményes gyűjtéshez támogatásukkal hozzájárultak.
      2005. november 27-én a Segélyező Bizottság nyilvános beszámolóján egyházunk részéről jelen volt  Lakatos Csilla lelkésznő, aki ez alkalomról egy beszámolót és fényképeket bocsát az érdeklődők rendelkezésére.


  MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ

  1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

  Tel/fax: (36-1) 311-2801 

  www.unitarius.hu  - www.unitarius.lap.hu 

 

  A Magyarországi Unitárius Egyház felhívása!

       „Embertől emberig, lélektől lélekig”

 

Udvarhelyszéken, 2005. augusztus 23-án emberemlékezet óta nem ismert nagyságú árvíz pusztított. Az írott és elektronikus sajtó híradásai e szörnyű természeti csapás okozta károkról számoltak be. Székelyudvarhelyen és a Nyikó menti falvakban tragikus kimenetelű volt az árvíz: emberek haltak meg, több száz család fedél nélkül maradt, van akinek mindenét elvitte az árvíz.

A Székelyföld e katasztrófasújtotta vidékén nagy számban élnek unitárius testvéreink. A Nyikó menti települések közül több is az erdélyi unitarizmus ősi fellegvárai. Ebben a helyzetben nekünk, Magyarországon élő unitáriusoknak és más vallásúaknak, segítenünk kell!

A Magyarországi Unitárius Egyház az árvízkárosultak megsegítését szolgáló adománygyűjtésbe kezdett. Az egy hónapig tartó akciónkat szimbolikusan 2005. szeptember 25-én, az Őszi Hálaadás Ünnepén zárjuk. Ezt követően az összegyűlt adományokat, az udvarhelyszéki testvéreink kérése szerint, oda juttatjuk el, ahol a legnagyobb szükség van az anyagi segítségre.

Az elsősorban a Nyikó menti települések megsegítését szolgáló adományokat a felhíváshoz csatolt készpénz-átutalási megbízással (sárga csekkel) vagy banki átutalással (Magyarországi Unitárius Egyház, OTP Rt. 11713005-20011631) lehet befizetni. Mindkét esetben a közlemény rovatban tüntessék fel, hogy az adományt az árvízkárosultak megsegítésére szánják. Továbbá írják be a befizető személy adóazonosító jelét ahhoz, hogy a 2005. évi SZJA bevallásához szükséges, a közcélú adomány befizetését igazoló iratot elkészíthessük (az Egyháznak befizetett közcélú adomány 30%-a az adóból levonható).

Az adományok célba juttatását követően részletes beszámolót teszünk közzé az Unitárius Élet c. egyházi kiadványunkban. A leírás tartalmazni fogja az adakozók és a megsegítettek névsorát egyaránt.

Nagy tisztelettel kérjük unitárius testvéreinket, terjesszék akciónk hírét barátaik és munkatársaik körében egyaránt. A Magyarországi Unitárius Egyház adománygyűjtése vallási felekezettől független, az összegyűlt adományokat a rászorultság elve alapján, a fentebb említett módon fogjuk elosztani. Széles körű társadalmi összefogásra van szükség ahhoz, hogy enyhítsük bajba jutott székely testvéreink fájdalmait. Ha nem tőlünk, kitől várhatnának a károsultak segítséget? Ha mi nem most segítünk, akkor mikor fogunk?

 

 Magyarországi Unitárius Egyház Elnöksége

 

 

 

 

 

Képek:

 


                                Farkaslaka

 

 


               Farkaslaka

 


                 Farkaslaka

 

 


                        Farkaslaka

 


                        Farkaslaka

 


               Farkaslaka

 


                      Farkaslaka

 

 


                      Farkaslaka

 

 

 

Még több kép az árvízről

 
Elekes Botond főgondnok 2005. szeptember 19-22. között  a Fehér Nyikó mentén több településre látogatott el. A 2005. augusztus 23-i árvíz okozta károkról a helyszínen tájékozódott, továbbá megbeszéléseket folytatott a magyarországi unitáriusok által felajánlott adományok célba juttatásának részleteiről. A képeket és a két rövid filmet a Főgondnok személyesen készítette.

  Videók:  a lejátszáshoz QuickTime Movie Player szükséges!
                       Farkaslaka7.MOV    9 MB      -      Farkaslaka13.MOV   7.28 MB

  Képek:


                           Nyikó-mente


                             Nyikó-mente


                      Nyikó-mente


                       Nyikó-mente


                                   Nyikó-mente


                          Nyikó-mente


                               Nyikó-mente


                          Nyikó-mente


                           Nyikó-mente


                  Nyikó-mente


                              Nyikó-mente


                        Nyikó-mente


                                  Nyikó-mente


                                                 Nyikó-mente


                                       Nyikó-mente


                                     Nyikó-mente


                           Nyikó-mente


                                Nyikó-mente


                           Siménfalva


                     Siménfalva református templom padjai


            Siménfalva református templom belseje


                Siménfalva


                       Siménfalva


      Siménfalva református templom


                      Siménfalva, unitárius templom


                         Siménfalva, unitárius templom


                   Siménfalva, unitárius templom


                  Siménfalva, unitárius templom

 

Még több kép az árvízről