A MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ KÉPVISELŐ TANÁCSÁNAK

Budapest

 

 

Főtisztelendő Egyházi Képviselő Tanács!

 

 

A múlt év augusztusának 23. napján a Nyikó mentén – akárcsak más udvarhelyszéki településeken – emberemlékezet óta nem látott árvíz pusztított. Azóta sokan siettek e falvak segítségére, és igyekeztek adományaikkal, önkéntes munkájukkal hozzájárulni a felépüléshez. A Magyarországi Unitárius Egyház vezetősége elsők között fejezte ki érdeklődését, együttérzését és segítőkészségét, amit – célirányos egyházi gyűjtés nyomán – fejedelmi méretű segélyezéssel is bizonyított. Az általunk képviselt Segélyező Bizottság nevében, ugyanakkor a működési területünkön lakó árvízkárosultak részéről jelen levelünkkel is megköszönjük testvéregyházunk kiváló hozzáállását! Tisztelettel kérjük köszönetünk tolmácsolását mindazon adományozó személyeknek, egyházközségeknek és más jellegű testületeknek, akik az Önök felhívása nyomán bármivel is hozzájárultak a székelyföldi árvízkárok enyhítéséhez.

 

Az elmúlt hónapokban sokak által ránk bízott, nem célirányos pénzadományok nagy részéből vásárlási utalványok kibocsátását fedeztük. Az egyenként 100 lejes, illetve 500 lejes (6900 Ft, illetve 34500 Ft) értékű vásárlási utalványokból az egyes árvízkárosult családok az őket ért kár mértékének egyenes arányában részesültek. A vásárlási utalványokkal – a bizottságunk által kiválasztott néhány környékbeli kereskedelmi egységben – a következő termékkörökből lehetett vásárolni: épület- és építőanyag, élelmiszer, tűzifa, bútorzat, háztartási eszközök (pl. hűtőszekrény, mosógép, vasaló, konyhai kellékek stb.), ruházat, taneszközök.

A vásárlási utalványok kibocsátásakor figyelembe vettük azokat a korábbi segélyeket, amelyek a mi közvetítésünkkel vagy legalábbis a tudtunkkal jutottak el az egyes családokhoz. A családi károk felmérése egy részletes, összesen 121 rovatot tartalmazó űrlap segítségével történt, amellyel nyilvántartásba vettünk minden számottevő ház körüli és mezőgazdasági kárfélét. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a ránk bízott pénzsegélyek és természetbeni adományok szétosztásakor az árvízkárosultak között sem felekezeti, sem faji alapon nem tettünk különbséget.

           

            A fenti elvek szerint hasznosítottuk a Magyarországi Unitárius Egyház, valamint a Hódmezővásárhelyi Unitárius Egyházközség részéről kapott 4.000.000 (négymillió) forint pénzsegélyt is, vagyis azt a bizottságunk által kibocsátott vásárlási utalványok részfedezésére fordítottuk. A múlt év október 27. napján, majd december 9-én hét település 562 árvízkárosult családjának összesen 28.365.517 Ft (= 113.165 Euro = 411.300 RON) értékben osztottunk ki vásárlási utalványokat. A szóban forgó települések, illetve a vásárlási utalványainkkal segélyezett árvízkárosult családok száma: Siménfalva (230 család), Kobátfalva (120 család), Székelyudvarhely (67 család), Székelyszentmihály (61 család), Nagykadács (45 család), Kiskadács (22 család), Korond (17 család).

           

            A hatályos romániai jogszabályok meghatározott esetekben lehetővé teszik az egységes mértékű (19%-os) értéknövekedési adó (ÁFA) visszaigénylését a vásárló által. Ez alapján összeállítottuk a szükséges iratcsomókat és kéréssel fordultunk az illetékes pénzügyi hatósághoz, amely minden bizonnyal jóváhagyja azt. Így a vásárlási utalványok fedezésére fordított adományok értéke ténylegesen is megnövekszik 19%-kal, amit teljes egészében újabb vásárlási utalványok kibocsátására vagy más segélyezési formák fedezésére fordítunk. Mindez természetesen fennáll a magyarországi testvéreink adománya esetében is. 

                         

            Testvéregyházunk működésére és híveinek életére Isten áldását kérjük!

 

 

Tisztelettel és köszönettel:

 

Szombatfalvi József                         Bán Gagyi János                               Szabó László

     (esperes, a bizottság elnöke)       (tanár, a bizottság ügyvezetője)     (lelkész, az ODFIE elnöke)

 

 

 

Kobátfalva, 2006. január 21   

 

 

 

Elérhetőségünk:

 

– Szombatfalvi József: Hargita megye, irányítószám: 535400, Székelykeresztúr (románul: Cristuru Secuiesc), Orbán Balázs u. 14.; telefon és távmásoló: (004)0266242127, (004)0745305264; elektronikus posta: szombatfalvi@unitarius.ro

 

– Bán Gagyi János: Hargita megye, irányítószám: 537318, Kobátfalva (románul: Cobăteşti) 57.; telefon: (004)0266221613 (lakás), (004)0266221722 (iskola), (004)0721504997; elektronikus posta: galfis@netter.ro

                                                                           

Szabó László: Kolozs megye, irányítószám: 400105, Kolozsvár (románul: Cluj-Napoca), 1989. December 21. u. 9.; telefon és távmásoló: (004)0264450284; maroktelefon: (004)0744779953, (004)0721267596; elektronikus posta: odfie@unitarian.cj.edu.ro, odfie@kolozsvar.ro