Január 19-a közgyűlés napja az újonnan választott tisztségviselőkkel.

Jobbszélen: Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, önkormányzati képviselő,

a szociális bizottság elnöke, a Margaréta Családosok Egyesületének elnöke,

volt presbiter, most választott gondnok Bánsághy Sándor visszavonulása után

1

2

---------------------------------------------------------------------------------