U N I T Á R I U S   E G Y H Á Z K Ö Z S É G   L E L K É S Z I   H I V A T A L A

5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 77. szám

Tel. / Fax: +36-66-491-894        e-mail: unitegyhazfgy@fuzestv.hu;

Szám : 135 - 2014 / Lelkészi Iktatókönyv


 

  

K E D V E S  T E S T V É R Ü N K !

  

Örömmel vesszük mind a gyülekezet Presbitériuma, mind pedig jómagam, ha  elfogadja egyházközségünk meghívását nagy ünnepünkre, a 2014. július 13-án, vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődő alföldi unitárius búcsúnkra. Nagy áldozatok árán, hiszen alig több félszáznál a gyülekezet lélekszáma, a 111 éves templomot sikerült felújítani, bár még van bőven elvégezni való, de készen áll arra, hogy az ünnepség keretében felszenteljük-felavassuk a mágneses meghajtásra szerelt harangokat, a kívül-belül megújult templomot és tornyát. Egy-két vers és ének erejéig emlékezünk a trianoni tragédiát eredményező első világégés kirobbanására, civil és katonai áldozataira. Végül a Balázsi lelkészházaspár köszöntése lesz a negyedszázados szolgálatuk alkalmából. Az istentiszteletet mindig ökumenikusan oldjuk meg, most a helyi református lelkésznő szolgál. Hozzászólnak az egyházkerületünk világi és egyházi vezetői. Szerepel a helyi katolikus plébános vezette református dalárda és a szomszédfalu, Biharnagybajom református férfikórusa lelkészük vezetésével. Természetesen a mi gyülekezetünk is részt vesz a műsorban versekkel, énekekkel, amiben segít a Hagyományőrző 100 tagú Népdalkör helyi csoportja is. A városvezetés szintén képviselteti magát. A város polgármestere vezetésével a városháza dísztermében ½ 11 órakor fogadjuk és köszöntjük Jakab Istvánt, a Magyar Országgyűlés alelnökét, aki elfogadta felkérő meghívásunkat, ahonnan együtt megyünk a templomi ünnepségre.

Az ünnepség után virágainkat elhelyezzük az Erdélyből, az árkosi testvérgyülekezet által ajándékba hozott Testvériség Kopjafájánál és a Trianoni Kopjafánál.

 

(Az ünnepség egy hangulatos kisvendéglőben szeretetvendégséggel fejeződik be.      

Kérjük részvételi szándékáról július első hétvégéig szíveskedjen visszajelezni.)

 

A nagyon várt találkozásig is kívánunk Istentől áldott munkát, hitet, erőt, egészséget Önnek, Szeretteinek, valamint minden munkatársának.

 

Füzesgyarmat, 2014. június 12.

                                     

Atyafiságos köszöntéssel a Presbitérium nevében:

 

                                              

 Balázsi László

unitárius lelkész

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bevonulás az alföldi búcsún

bevonulás

bevonulás

 

Bevonulás: Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke és Balázsi László lelkész

bevonulás

 

Jakab Istvánnal, az Országgyűlés alelnökével indítjuk el a harangokat

harangok elindítá

 

Kászoni-Kövendi József püspöki helynök áldást mond a harangokra és a felújított templomra

Kászoni József

 

A jelenlévő lelkészek áldást mondanak

Áldás

 

A füzesgyarmati búcsúsok

búcsú

búcsú